Akupunktur i Sverige

Det finns två typer av akupunktörer i Sverige. Den ena är en akupunktör som har åtminstone tre års utbildning i kinesisk medicin i bagaget samt utbildning i grundläggande modern medicin. Dessa akupunktörer är oftast medlemmar i det Svenska Akupunkturförbundet och utövar samma typ av metoder som andra länder använder sig av

 

Den andra typen av akupunktörer som finns i Sverige är de som utövar den svenska akupunkturen som utvecklats i landet och anses vara en accepterad medicinsk behandling. I den här gruppen finns en blandning av läkare, barnmorskor och sjukgymnaster som alla utbildats inom västerländsk akupunktur. De är främst smärtrelaterade problem och olika typer av illamående som får behandlas med denna typ av akupunktur. Det är inte tillåtet för legitimerad vårdpersonal att behandla andra bekymmer då dessa metoder räknas som alternativ medicin.

 

Meningsskiljaktigheter
Det finns ett stort missförtroende bland akupunktörer som utövar den kinesiska formen mot den så kallade ”svenska akupunkturen”. Aktörer som utöver den svenska akupunkturen har en mycket kortare utbildning, ibland på endast några veckor. En del anser att de västerländska metoderna sprider ett generellt dåligt rykte för all akupunktur. På samma sätt som kvacksalvarna försämrade de riktiga apotekarnas rykte en gång i tiden. Oavsett hur fallet är så är dessa två grupper noga med att distansera sig ifrån varandra. Att akupunktur är ett kontroversiellt ämne är det inte så svårt att förstå. Förutom dessa inbördes meningsskiljaktigheter så finns det även kritik för hela metoden i sig.Akupunktur i Sverige 22

 

Argument mot akupunktur
De vanliga argumenten är att metoden bygger på placebo och att alla effekter som nålarna har på kroppen beror på detta. Vissa menar att de egna förväntningarna man har uppfylls av den egna hjärnan och att metoden inte är mer än en avancerad teater. Dessutom så menar en del att förväntningarna byggs upp av den alternativa medicinens naturliga lockelse. Då de mystiska och oförklarliga ger ett mer attraktivt och spännande sken än det kliniska och vetenskapliga. Akupunktur brukar oftast buntas ihop med andra typer av natur- och alternativmedicin som ger tveksamma resultat.

 

Oavsett vilka argument som tas upp så har akupunkturen fortsatt att vara en populär metod, både i Sverige och i resten av världen. Om detta beror på placebo eller om metoden ger medicinska resultat är fortfarande omtvistat. Det viktigaste är att personen som mottar behandlingen själv känner att det ger något.

 
 

Fler artiklar om Allt om akupunktur

 
 
 
 
 
 
erudito