Akupunkturens historia

Akupunktur har anor långt tillbaka i tiden. Faktum är att det är en behandlingsmetod som är betydligt äldre än de flesta andra typer av terapi och stimulans som finns i dag. Medan vårt moderna samhälle har medfört en skepsis mot många alternativa terapiformer har akupunkturen fortsatt att ha en stark ställning. På sina håll har den till och med blomstrat och blivit till en viktig del av många människors liv. En del av förklaringen till det är säkerligen att historien ingiver respekt. Akupunktur är med andra ord ingen ny uppfinning, utan dessa tekniker har funnits i flera årtusenden.

Kina är ursprunget för akupunkturen, och det märks i berättelserna om dess uppkomst. Inte mycket är känt om hur akupunktur först uppfanns, vilket ytterligare visar dess långa historia. Vad vi vet är att tekniken först påträffades i det antika Kina. Det sägs att det var kejsare Shennong som var ledare för landet när akupunkturen först utvecklades. Det skulle i så fall datera akupunkturen till en tidpunkt vid ungefär 5 000 år sedan. Andra menar att det är en vag uppgift som bör tas med en nypa salt, och att akupunkturens ursprung för alltid kommer vara höljt i dunkel.Akupunkturens historia 1

Vi vet desto mer om hur akupunkturen omfamnades och utvecklades av den tidens människor. Från början var nålarna, som är en vital del av akupunkterna, tillverkade av sten och djurben. De slipades så vassa som möjligt för att kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. För drygt 2 000 år sedan fanns kunskaperna för att tillverka nålarna i metall, vilket innebar att man nu kunde utföra akupunkturen på ett betydligt mer sofistikerat sätt. Nålarna var nu smalare och vassare, och på så sätt var det lättare att hitta rätt punkter för att genomföra akupunkturen. Det utgjorde ett stort steg i akupunkturens historia.

Med tiden togs akupunkturen också utomlands till andra asiatiska länder. Taiwan och Japan var två länder som insåg att den antika kinesiska läkekonsten kunde vara fördelaktig för människor med smärta. Dessa nya länder gjorde sina egna varianter på akupunkturen, vilket innebär att det i dag finns en mängd olika teorier och skolor kring hur akupunkturen egentligen ska fungera. Akupunktur kan fungera bra som smärtlindring och rehabilitering, men det har begränsad effekt på utseendet. Då är det betydligt mer effektivt att hitta plastikkirurgi i Stockholm om du vill förändra dig.

 
 

Fler artiklar om Allt om akupunktur

 
 
 
 
 
 
erudito