Dry needling

Dry needling är en behandlingsteknik som används av naprapater, kiropraktorer, osteopater och andra utövare av manuella, medicinska behandlingar. Den används framförallt för att komma åt problemområden i muskulaturen som sitter djupt, och som inte går att komma åt med bara händerna. Metoden kan också användas i kombination med andra behandlingar som stötvågsbehandling eller manuell behandling av ryggraden, beroende på hur patientens problem ser ut.800px-Acupuncture_Needles

Dry needling liknar till utövandet akupunktur, och de som ligger bakom uppkomsten av dry needling erkänner att vissa aspekter av tekniken har inspirerats av just akupunktur. De framhåller dock att teorin bakom dry needling helt är baserad på västerländsk medicin (till skillnad från akupunktur som i stort baseras på kinesisk traditionell medicin). De menar därför att dry needling inte är en underkategori till akupunktur, utan en helt separat behandlingsmetod. De flesta som utövar dry needling skulle hävda samma sak, då de menar att den grundläggande fysiologiska och biomekaniska kunskap som ligger till grund för behandlingen är något som ingår i deras utbildning, och att utbildningen i att sätta nålar endast är ett komplement till denna. Huruvida man anser att dry needling är en form av akupunktur eller inte beror i slutändan på hur man definierar akupunktur. Ett argument för att det är samma sak är att man använder samma typ av nålar för båda behandlingarna. Ett argument mot är att dry needlings triggerpunkter inte alls motsvarar akupunkturens punkter och meridianer.

Vad innebär då egentligen dry needling? Vid behandling använder man som sagt samma typ av nålar som vid akupunktur, som vanligtvis är mellan 0,3 och 0,35 millimeter tjocka. Med nålarna vill man punktera den triggerpunkt, den spända sträng, som är orsaken bakom smärtan. Namnet ”dry needling” kommer av att man på detta sätt behandlar muskeln utan att incijera något, man använder alltså torra nålar. Dry needling kan vara smärtsamt, då nålen skapar ett så kallat ”local twitch response”. Muskeln rycker till, och känslan beskrivs av vissa som en kort elektrisk smärta, och av andra som en kramp. Det är också normalt att smärta strålar till andra ställen i kroppen. Efter behandlingen kan man ha värk och vara öm, eftersom muskeln har arbetat hårt.

Ett annat, mindre smärtsamt sätt att lösa upp spänningar i kroppen och hjälpa den att slappna av är att ha sex. Istället för nålar kan man då använda sig av sexleksaker. Du hittar ett stort utbud av sexleksaker på Vuxen.se.

 

Taggar:

 

Fler artiklar om Allt om akupunktur

 
 
 
 
 
 
erudito